Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za
evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje  spisak kandidata za učešće u
Erasmus+ programu mobilnosti tokom letnjeg semestra 2018/19. godine.

Univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Aleksandra Tošović-Stefanovic

Poslovna škola u Kelnu, Nemačka

Dzejn Paunković

Univerzitet primenjenih umetnosti u Plocku, Poljska

Goran Lalić

Aleksandra Tošović-Stefanović

Dragan Ćalović

Dragana Trifunović

Univerzitet u Valensiji, Španija

Dragan Ćalović

Stanislaw Staszic Univerzitet primenjenih nauka u Pili, Poljska

Vanja Regoda

Nikola Marković

Na ovu odluku zaposleni mogu uložiti žalbu u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata na:
nmarkovic@megatrend.edu.rs.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: