Fondacija „Tempus“ završila je proceduru odabira projekata u okviru programa „Erazmus plus“ mobilnosti u…

  Od 15. do 17. jula 2019. godine, Megatrend univerzitet su preko Erasmus+ programa mobilnosti…

Zapadni univerzitet iz Temišvara (Rumunija) poziva studente u Letnju školu koja će se održati u…

  Kineski centar Megatrend univerziteta, u saradnji sa Konfucijevim institutom iz Novog Sada, organizovao je…