MEGATREND UNIVERZITET
Usvojena politika korišćenja jezika

Glavna funkcija Univerziteta Megatrend je da generiše i prenosi znanje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Jedan od naših glavnih cilјeva je preuzimanje aktivne uloge u međunarodnim istraživačkim projektima i razmeni znanja. Usvojena politika korišćenja jezika Univerziteta Megatrend deo je šire strategije internacionalizacije posvećen povećanju razmene znanja bez obzira na jezičke barijere.

Usvojena politika korišćenja jezika u skladu je sa vizijom Univerziteta da promoviše i podstakne toleranciju i poštovanje različitih kulturnih i društvenih vrednosti. Iako Univerzitet priznaje položaj srpskog kao dominantnog jezika institucije, svi jezici i dijalekti Zapadnog Balkana priznati su kao jednaki u obrazovnom procesu, i svi imaju status službenog jezika u oblasti istraživanja. To znači da su dominantni radni jezici Megatrend Univerziteta srpski hrvatski, bosanski i crnogorski, uklјučujući sve lokalne dijalekte. Studenti, profesori kao i istraživači dobrodošli su da koriste ćirilicu i latinicu podjednako, a Univerzitet će ćirilično pismo smatrati kao obavezno samo u slučajevima utvrđenim Ustavom Srbije.

U cilјu garantovanja da jezik ne predstavlјa barijeru za razmenu znanja, Univerzitet će obezbediti jezički i akademski razvoj pismenosti za sve svoje članove, uklјučujući ne samo profesore i osoblјe, već i studente, kako domaće tako i strane. U te svrhe, Univerzitet nudi mnoštvo kurseva jezika (engleski, francuski, španski, nemački, italijanski, ruski, kineski, persijski), uklјučujući i kurs srpskog jezika za početnike.

Univerzitet će sarađivati sa univerzitetima Zapadnog Balkana sa cilјem da stvori regionalnu platformu za razmenu znanja i zajednički razvoj istraživanja. Ova platforma uklјučivaće međuinstitucionalni sporazum za prevazilaženje jezičke barijere, ne samo za jezike Zapadnog Balkana (srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski), već i, posebno u oblasti istraživanja,za slične regionalnim jezicima, kao što je slovensko, makedonski i bugarski.

Megatrend Univerzitet priznaje svoju ulogu u promociji višejezičnosti za socijalni, kulturni i intelektualni razvoj. Ona podrazumeva jednak status za sve jezike i lokalne dijalekte Zapadnog Balkana. Posebna pažnja biće posvećena integraciji učenika, profesora i osoblјa koje potiče iz regiona Zapadnog Balkana ali čiji maternji jezik nije nijedan od BHS jezika (*BHS jezici podrazumevaju srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezik), beć jedan od manjinskih jezika, kao što je mađarski, slovački, rumunski, bugarski, albanski, itd.

Kako bi se obezbedila internacionalizacija, Megatrend Univerzitet treba da obratiti posebnu pažnju na nastavni plan i razvoj istraživanja na engleskom jeziku. To znači da će Megatrend Univerzitet promovisati veću upotrebu engleskog jezika u akademskim oblastima kojima trenutno dominira srpski jezik.

Megatrend Univerzitet nastoji da ostvari lingvističku raznolikost i radi na tome da se  jezičke kompetencije, pored BHS i engleskog jezika, budu prepoznate kao korisne kvalifikacije za zapošlјavanje na Univerzitetu.

Pored toga, kako bi obezbedio međunarodnu vidlјivost, Megatrend Univerzitet pružiće informacije o univerzitetu i njegovom radu, kako na srpskom tako i na engleskom jeziku.

Srpski je zvanični jezik komunikacije na Univerzitetu Megatrend, iako internacionalizacija može značiti da su ostali BHS jezici u paralelnoj upotrebi sa engleskim jezikom. Za neke specifične kurseve, kao što su kursevi kineskog i persijskog jezika, engleski je zvanični jezik upotrebe.

Megatrend Univerzitet će obezbediti atraktivan ambijent za strane studente, istraživače i osoblјe, kako unutar tako i van balkanskih zemalјa. Preduslov za internacionalizaciju Megatrend Univerziteta je da se prevaziđu jezičke barijere. Prema Strategiji internacionalizacije, Megatrend Univerzitet će podsticati i stimulisati mobilnost i privlačenje novih studenata, kao što će i pobolјšati sposobnost srpskih studenata, profesora i osoblјa da komunicira na engleskom jeziku.

Megatrend Univerzitet treba da predstavlјa atraktivno i stimulativno okruženje za mobilišuće studente, profesore i osoblјe. Stoga, Megatrend Univerzitet zahteva minimalne jezičke veštine nivoa B2 (engleski B2) za sve učesnike mobilnosti. Svi studenti, profesori i osoblјe koji su spremni da učestvuju u nekom programu mobilnosti treba da dokažu svoje jezičke veštine u skladu sa sporazumom. Ukoliko je potrebno poznavanje engleskog jezika, svaki učesnik je obavezan da obezbedi priznat sertifikat o znanju engleskog jezika (minimum nivo B2). Studenti, profesori i zaposleni koji nisu u stanju da dokažu svoje znanje engleskog jezika, neophodno je da polože Test engleskog jezika (Ulazni test na Megatrend Univerzitetu) sa minimalnim nivoom znanja – Engleski B2.

Svi dolazni studenti dobrodošli su da izaberu bilo koji od predmeta koji se održava na engleskom jeziku sa prethodnim priznavanjem njihovih jezičkih veština (engleski B2) od strane institucije sa koje dolaze. Oni su, takođe, dobrodošli da izaberu bilo koji od predmeta koji se održava na srpskom jeziku. Studenti koji bi želeli da prate kurseve održane na srpskom jeziku obavezni su da dokažu svoje znanje BHS jezika (nivo B2), bilo prilažući priznat sertifikat ili polaganjem ispita iz srpskog kao drugog jezika (Ulazni test na Megatrend Univerzitetu).

Prateći našu viziju da rastemo kao međunarodna institucija razmene znanja, Megatrend Univerzitet će obezbediti podršku jezika za domaće, kao i za mobilišuće studenate , profesore i zaposlene.