Katarina Zakić

Katarina Zakić

PROREKTOR ZA MEĐUNARODU SARADNJU
+381(011)2203011
Katarina Zakić je rođena u Beogradu 1976. godine. Osnovnu školu „Svetozar Miletić“ je pohađala u Zemunu, a nakon toga je završila X beogradsku gimnaziju „Mihajlo Pupin“.

DETALJNIJE →

Dragan Ćalović

Dragan Ćalović

Direktor odeljenja za međunarodnu saradnju
066 89 40 236
Dragan Ćalović je rođen 1976. godine. Diplomirao je Slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti 1998. godine i Arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu 2006. godine. Magistrirao je Teoriju umetnosti i medija na interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu  umetnosti u Beogradu 2005. godine, a na istoj grupi je i doktorirao 2008. godine.

U zvanju vanrednog profesora, na Fakultetu za umetnost i dizajn i Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu predaje Teoriju umetnosti, Teoriju medija, Teoriju prostora i Teoriju forme. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje Islamsku umetnost i Islamsku arhitekturu. Šef je Odeljenja za međunarodnu saradnju i direktor Iranskog centra Megatrend univerziteta u Beogradu.

Član je Estetičkog društva Srbije i Hrvatskog filozofskog društva. Autor je tri monografije i preko pedeset naučnih radova iz oblasti teorije umetnosti, teorije medija i islamske umetnosti. Bio je višegodišnji član uredništva časopisa Kultura. Učestvovao je na dva naučna projekta, na preko deset projekata iz oblasti kulture, te preko sto naučnih skupova, tribina i javnih predavanja.


Đorđe Čolović

KOORDINATOR ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
+381 (11) 220 30 07
djoleĐorđe Čolović je šef protokola Univerziteta „Džon Nezbit“ i saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke , Pravnog fakulteta istoimenog univerziteta.

DETALJNIJE →

Branka Marković

Koordinatorka odeljenja za međunarodnu saradnju
+381 (11) 220 30 06
brankaBranka Marković obavlja funkciju koordinatorke u odeljenju međunarodne saradnje Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu od 2007.  godine.

DETALJNIJE →

Miljana Blagojević

KOORDINATORKA ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
+381 (11) 220 30 87
miljanaMiljana Blagojević obavlja funkciju koordinatorke u Odeljenju međunarodne saradnje Univerziteta „Džon Nezbit“u Beogradu punih šest godina.

DETALJNIJE →