Erasmus+ Platforma za projektne rezultate je baza podataka koja omogućava pristup opisu, rezultatima i kontaktnim informacijama svih projekata finansiranih u okviru Erasmus+ programa, kao i određenih projekata finansiranih u okviru prethodnih projekata u oblasti obrazovanja, treninga, mladih i sporta.

Više informacija možete naći na sledećem LINKU.