Erasmus program (Program aktivnosti Evropske Zajednice namenjen mobilnosti studenata) je program razmene učenika Evropske unije osnovan 1987. godine. Naziv programa inspirisan je holandskim filozofom i Renesansnim humanistom Erazmom Roterdamskim koji se smatra jednim od najvećih Evropskih intelektualaca Renesanse.

Erasmus + je novi program Evropske unije namenjen podržanju obrazovanja, obuke, omladine i sporta u Evropi, a koji je otpočeo januara 2014. godine. Ovaj program pruža mogućnost za širok spektar organizacija, uključujući univerzitete, provajdere obrazovanja i obuke, grupe eksperata, istraživačke organizacije i privatna preduzeća.

Cilj Erasmus + programa je da doprinese evropskoj Strategiji 2020 za rast, radna mesta, socijalnu jednakost i priključivanje, kao i ciljevima ET 2020, strateškim okvirima Evropske unije za obrazovanje i obuku. Erasmus + takođe ima za cilj da promoviše održivi razvoj svojih partnera u oblasti visokog obrazovanja i da doprinese ostvarivanju ciljeva Strategije za mlade EU.

Ciljevi programa Erasmus + u oblasti obrazovanja i obuke su: unapređenje i podrška razvoja na svim nivoima obrazovanja i obuke; ojačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja; poboljšanje saradnje između obrazovanja i tržišta rada; stvaranje dodatne vrednosti za evropsko obrazovanje i evropsko dimenzioniranje u obrazovanju; da podrži saradnju između zemalja koje učestvuju u definisanju politike obrazovanja.

Erasmus + program takođe je fokusiran na jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u civilnom društvu, kao i na razvoj solidarnosti i razumevanja među kulturama. Ovaj program takođe podržava saradnju i umrežavanje među sportskim organizacijama.

Erasmus + program razlikuje Programske i Partnerske zemlje, kada je reč o mogućim modalitetima učešća njihovih institucija. Zemlje Programa su zemlje Evropske unije, kao i Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska, dok su partnerske zemlje susedne zemlje zemalja EU, uključujući i Srbiju.

Republika Srbija je počela pripremne mere za puno učešće u Erasmus + programu. Promocija i primena Erasmus + programa u Srbiji poverene su Fondaciji Tempus.

Korisni linkovi za više informacija:                                                                                         

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

https://esn.org/

http://erasmusplus.rs/category/education/