ODLUKA O IZBORU ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ Na osnovu primljenih prijava…

Na link koji se nalazi ispod teksta mozete videti primerak ugovora: „Ugovor o mobilnosti Mobilnost…

Na link koji se nalazi ispod teksta mozete videti primerak ugovora: „Ugovor o mobilnosti Mobilnost…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje,  da se…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje,  da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se studenti Fakulteta za umetnost i dizajn da se prijave za učešće u programu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na New Bulgarian Univerzitetu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zaposleni profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ na  Alma Mater Europaea…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zainteresovani zaposleni da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erazmus+ u zimskom…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava…