Pozivaju se zainteresovani zaposleni da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erazmus+ u zimskom…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

  Pozivaju se zainteresovani zaposleni da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erazmus+ internacionalne…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

Pozivaju se zainteresovani profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“u letnjem semestru…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA LETNJI SEMESTAR 2018/2019…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Alba…

Poziv za prijavu zaposlenih za nastavničku mobilnost (STA– staff mobility for teaching) u trajanju od 7…

  Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Zapadnom univerzitetu u…

Poziv za prijavu zaposlenih za nastavničku mobilnost (STA– staff mobility for teaching) u trajanju od 7…

Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Valensiji…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Valensiji…

Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Srednjeistočnom tehničkom univerzitetu…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Pili…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Rigi…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST PROGRAMA ERASMUS+ KA1 ZA LETNJI SEMESTAR 2018/2019. MIDDLE…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST PROGRAMA ERASMUS+ KA1 ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018/2019. Na…

Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Plocku (Poljska)   U skladu…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu za studiranje u zimskom…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Valensiji (Španija) – letnji semestar…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

U skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa partnerskom institucijom Middle…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

ODLUKA O IZBORU NASTAVNOG OSOBLJA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST PROGRAMA ERAZMUS+ KA1 Na osnovu primljenih prijava…

Odeljenje za međunarodnu saradnju u skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu…

Odeljenje za međunarodnu saradnju u skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

U želji da podstakne mobilnost studenata, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, raspisuju novi…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje…

Inovativne istraživačke doktorske studije pod nazivom „Ekonomija i menadžment prirodnih resursa” organizuju Univerzitet LUM Jean…