Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2021/2022. godine, naInternational Balkan University u Skoplju (Severna Makedonija) 2021/2022.

– JelenaVitomir(Staff mobility for teaching)
– Ivana Mirevska  (Staff mobility for training)

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od sedam dana od dana objavljivanjarezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejl a na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: