ODLUKA O IZBORU ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku letnjeg semestra 2021/2022. godine:

– Mića Jovnović (Staff mobility for training)
– Ana Veselinović (Staff mobility for training)

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od sedam dana od dana objavljivanjarezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejl a na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: