Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2021/2022. godine, na Lum Jean Monnet Univerzitetu u Bariju (Italija) 2021/2022.

–  Dragan Ćalović

–  Ivana Mirevska

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejla na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: