Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje,  da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2021/2022. godine na LUM Jean Monnet u Bariju (Italija) 2021/2022.(https://www.lum.it ).

Konkurs se raspisuje za sledeće pozicije:

2 mesta za mobilnost zaposlenih u cilju treninga (Staff mobility for training)

Mobilnosti se raspisuju  za trajanje od sedam dana, uključujući put (dva dana).

Konkurs je otvoren do 29.11.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Biografija (CV)
  2. Kopija pasoša
  3. Poznavanje engleskog jezika, minimum B2 nivo
  4. Popunjen prijavni formular

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmusHYPERLINK „mailto:erasmus@megatrend.edu.rs“@megatrend.edu.rs ili doneti lično u kancelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati u zimskom semestru školske 2021 / 2022. godine. Detaljni termini se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost putnih troškova i troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Za raspisanu mobilnost, predviđena dnevnica iznosi 160 eur. Obračun sredstava za pokrivanje putnih troškova vrši se prema daljinomeru:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.

– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/

 

Mobility Proposal Staff (for training) – link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: