Pozivaju se zaposleni profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Amasya Univerzitetu u Amasiji (Turska) (www.amasya.edu.tr).

Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju:

1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju održavanja nastave (Staff mobility for teaching)

Mobilnost se raspisuje za trajanje od sedam dana, uključujući put (dva dana).

Konkurs je otvoren do 08.10.2020. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1. Biografija (CV)

2. Kopija pasoša

3. Minimum C1 znanje engleskog jezika

4. Popunjen prijavni formular

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmusHYPERLINK „mailto:erasmus@megatrend.edu.rs“@megatrend.edu.rs ili doneti lično u kncelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati u zimskom semestru školske 2020 / 2021. godine (pre 20.12.2020). Detaljni termini se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom. Izuzetno, u slučaju uvođenja vanrednih mera koje bi mogle uticati na realizaciju akademske saradnje, planirana mobilnost može biti preneta u letnji semestar.

– Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost putnih troškova i troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Obračun sredstava za pokrivanje putnih troškova vrši se prema daljinomeru:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.

– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/

Mobility Proposal Staff (for teaching) link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: