Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje u zimskom semestru školske 2021/2022. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

(www.unios.hr). Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra).

Konkurs se raspisuje za dve pozicije u navedenom periodu:

Konkurs je otvoren do 9.08.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Prijavni formular (Student Application Forma)
  2. Predlog plana studija (Learning Agreement)
  3. Kopija pasoša
  4. Lista položenih ispita
  5. Potvrda o redovnom studiranju
  6. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (minimum B2 nivo znanja)

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmus@megatrend.edu.rs  ili doneti lično u kncelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati u zimskom semestru školske 2021 / 2022. godine. Detalji u vezi sa mobilnošću se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

– Studenti prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo učešća na konkursu.

– Sva neophodna dokumenta dostavljaju se na srpskom jeziku.

– Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta koje bi želeo da pohađa u periodu mobilnosti, a koja će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju). U izboru predmeta koje student želi da sluša u toku mobilnosti, potrebno je da sakupi 30 ESPB. Listu predmeta koji se prijavljuju partnerskoj ustanovi student/studentkinja utvrđuje na osnovu kataloga kurseva ustanove na koju odlazi, a u dogovoru i uz saglasnost sa prodekanom za nastavu matičnog fakulteta.

– Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Za raspisanu mobilnost, predviđen je iznos od 470 eur mesečno za pokrivanje troškova boravka.

– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.

– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/

– Univerzitet i Tempus kancelarija posebno ohrabruju prijavljivanje studenata sa posebnim potrebama, kao i studenata sa nižim ekonomskim statusom da učestvuju u programima razmene. O posebnim merama podrške i uslovima njihovog ostvarivanja kontaktirati Službu za međunarodnu saradnju.

– Tempus kancelarija obezbedila je određen broj stipendija za licenciranje jezičkih kompetencija. O bližim uslovima obratiti se Službi za međunarodnu saradnju.

Student Application Form link obrasca

Learning Agreement link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: