Pozivaju se studenti Fakulteta za umetnost i dizajn da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za stručnu praksu školske 2020/2021. godine na Amasya University u Amasiji (Turska) (www.amasya.edu.tr). Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija (mobilnost u trajanju od 2 meseca do 1 godine).

Konkurs se raspisuje za dve pozicije.

Konkurs je otvoren do 12.7.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1. Prijavni formular (Student Application Forma)
2. Predlog plana stručne prakse (Learning Agreement for Traineeship)
3. Kopija pasoša
4. Lista položenih ispita
5. Potvrda o redovnom studiranju
6. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (minimum B2 nivo znanja)

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmus@megatrend.edu.rs ili doneti lično u kancelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati školske 2020 / 2021. godine. Detalji u vezi sa mobilnošću se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.
– Sva neophodna dokumenta dostavljaju se na srpskom jeziku. U ovoj fazi prijave nije potreban zvanični prevod dokumenata na engleski jezik, a za slučaj potrebe kandidati će o tome blagovremeno biti obavešteni.
– Predlog plana stručne prakse (u ovoj fazi prijave kandidat navodi osnovne podatke a kasnije će se oni dopuniti naknadno u dogovoru sa partnerskom institucijom , ukoliko je kandidat odabran, i činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju u svrhu obavljanja stručne prakse). Detaljan program stručne prakse kao i način priznavanja iste utvrđuju se u dogovoru sa partnerskom ustanovom i uz saglasnost prodekana za nastavu matičnog fakulteta.
– Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Za raspisanu mobilnost, predviđen je iznos od 470 eur mesečno za pokrivanje troškova boravka.
– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.
– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

Kriterijumi za evaluaciju prijava


– Univerzitet i Tempus kancelarija posebno ohrabruju prijavljivanje studenata sa posebnim potrebama, kao i studenata sa nižim ekonomskim statusom da učestvuju u programima razmene. O posebnim merama podrške i uslovima njihovog ostvarivanja kontaktirati Službu za međunarodnu saradnju.
– Tempus kancelarija obezbedila je određen broj stipendija za licenciranje jezičkih kompetencija. O bližim uslovima obratiti se Službi za međunarodnu saradnju.

Student Application Form – link obrasca
Learning Agreement for Traineeship – link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: