Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku letnjeg semestra 2020/2021. godine, na Josip Juraj Strossmayer University u Osijeku (Hrvatska) 2020/2021.

–  Dragan Ćalović (Staff mobility for teaching)

–  Ivana Mirevska  (Staff mobility for training)

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejla na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: