ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ na  Alma Mater Europaea – European Centre, Maribor (Slovenia) – 2020/2021.

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na na  Alma Mater Europaea – European Centre, Maribor (Slovenia).

  • Danilo Trajković

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejla na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: