Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Technological Educational Institute of Thessaly, u Larisi (Grčka) (https://www.teilar.gr/index_en.php ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih studija Fakulteta za poslovne studije (razmena u trajanju od 1 semestra).

Konkurs se raspisuje za jednu poziciju u navedenom periodu:

Konkurs je otvoren do 07.07.2020. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1. Prijavni formular (Student Application Forma)

2. Predlog plana studija (Learning Agreement)

3. Kopija pasoša

4. Lista položenih ispita

5. Potvrda o redovnom studiranju

6. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (minimum B1 nivo znanja)

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmus@megatrend.edu.rs ili doneti lično u kncelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati u zimskom semestru školske 2020 / 2021. godine. Detalji u vezi sa mobilnošću se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom. Izuzetno, u slučaju uvođenja vanrednih mera koje bi mogle uticati na realizaciju akademske saradnje, planirana mobilnost može biti preneta u letnji semestar.

Studenti prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo učešća na konkursu.

– Sva neophodna dokumenta dostavljaju se na srpskom jeziku. U ovoj fazi prijave nije potreban zvanučni prevod dokumenata na engleski jezik, a za slučaj potrebe kandidati će o tome blagovremeno biti obavešteni.

– Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta koje bi želeo da pohađa u periodu mobilnosti, a koja će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju). U izboru predmeta koje student želi da sluša u toku mobilnosti, potrebno je da sakupi 30 ESPB. Listu predmeta koji se prijavljuju partnerskoj ustanovi student/studentkinja utvrđuje na osnovu kataloga kurseva ustanove na koju odlazi, a u dogovoru i uz saglasnost sa prodekanom za nastavu matičnog fakulteta.

Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Za raspisanu mobilnost, predviđen je iznos od 470 eur mesečno za pokrivanje troškova boravka.

– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.

– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/

– Univerzitet i Tempus kancelarija posebno ohrabruju prijavljivanje studenata sa posebnim potrebama, kao i studenata sa nižim ekonomskim statusom da učestvuju u programima razmene. O posebnim merama podrške i uslovima njihovog ostvarivanja kontaktirati Službu za međunarodnu saradnju.

– Tempus kancelarija obezbedila je određen broj stipendija za licenciranje jezičkih kompetencija. O bližim uslovima obratiti se Službi za međunarodnu saradnju.

Student Application Form link obrasca

Learning Agreement link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: