Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universitatea de Vest din Timisoara u Temišvaru (Rumunija).

  • Jovan Todosijević

  • Bojana Radovanović

Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od četrnaest dana od dana objavljivanja rezultata. Žalba se može podneti kancelariji za međunarodnu saradnju ili putem imejla na adresu erasmusplus@megatrend.edu.rs

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: