Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za

evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u

Erasmus+ programu mobilnosti u toku letnjeg semestra 2018/19. godine.

Univerzitet 1. Decembar u Alba Iuliji, Rumunija

Kristina Stojmenović

Na ovu odluku zaposleni mogu uložiti žalbu u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata na:

nmarkovic@megatrend.edu.rs.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: