Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na New Bulgarian Univerzitetu u Sofiji  (Bugarska) 2020/2021.

Pozivaju se zaposleni profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na New Bulgarian Univerzitetu u Sofiji (Bugarska) (www.nbu.bg/en).

Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju:

1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju održavanja nastave (Staff mobility for teaching)

Mobilnost se raspisuje za trajanje od sedam dana, uključujući put (dva dana).

Konkurs je otvoren do 05.01.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Biografija (CV)
  2. Kopija pasoša
  3. Minimum B2 znanje engleskog jezika
  4. Popunjen prijavni formular

Skeniranu dokumentaciju potrebno je u predviđenom roku poslati na imejl adresu erasmusHYPERLINK „mailto:erasmus@megatrend.edu.rs“@megatrend.edu.rs ili doneti lično u kncelariju Službe za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1. Bulevar maršala Tolbuhina 8), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije:

– Mobilnosti će se realizovati u zimskom semestru školske 2020 / 2021. godine. Detaljni termini se naknadno utvrđuju u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom. Izuzetno, u slučaju uvođenja vanrednih mera koje bi mogle uticati na realizaciju akademske saradnje, planirana mobilnost može biti preneta u letnji semestar.

– Ova mobilnost realizuje se u okviru Erasmus+ progama razmene, čime je predviđena pokrivenost putnih troškova i troškova boravka prema utvrđenoj raspodeli sredstava. Obračun sredstava za pokrivanje putnih troškova vrši se prema daljinomeru:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

– Učesnici progama mobilnosti u obavezi su da obezbede osiguranje tokom svog boravka u inostranstvu.

– Kriterijume za evaluaciju prijava možete naći na sledećem linku:

http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/

Mobility Proposal Staff (for teaching) link obrasca

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: