Ja sam Danilo Trajković,student FKM-a,i imao sam zadovoljstvo da u okviru studentske razmene neko vreme provedem na Univerzitetu Alma Mater u Mariboru,Sloveniji.Bez obzira na činjenicu da sam u Maribor otišao u punom jeku pandemije korona virusa,moje iskustvo s programom „Erazmus” je bilo odlično.Period života koji sam proveo u drugoj državi pružio mi je drugačiji pogled na svet i medjuljudske odnose.Stekao sam vredna poznanstva i lepe uspomene,uživao u lepotama prirode u Sloveniji i naučio mnoge nove zanimljivosti,na fakultetu i van njega.Moje iskustvo i znanje koje sam stekao na Megatrendu pomoglo mi je da se lakše  uklopim u novu sredinu.Kolege iz Slovenije primile su me sa punim uvažavanjem i izrazile spremnost da dodju u Beograd i bliže se upoznaju sa našim nastavnicima i studentima.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: