Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje,  da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se studenti Fakulteta za umetnost i dizajn da se prijave za učešće u programu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na New Bulgarian Univerzitetu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Pozivaju se zaposleni profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ na  Alma Mater Europaea…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se…

Pozivaju se zainteresovani zaposleni da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erazmus+ u zimskom…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

  Pozivaju se zainteresovani zaposleni da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erazmus+ internacionalne…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava…

Pozivaju se zainteresovani profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“u letnjem semestru…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za…

ODLUKA O IZBORU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA LETNJI SEMESTAR 2018/2019…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Alba…

Poziv za prijavu zaposlenih za nastavničku mobilnost (STA– staff mobility for teaching) u trajanju od 7…