PROREKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
+381(011)2203011

DIREKTOR ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Ivana Mirevska

KOORDINATORKA ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
+381 (11) 220 30 87

Ana Ilić

KOORDINATORKA ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
+381 (11) 220 30 06