Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za
evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje  spisak kandidata za učešće u
Erasmus+ programu mobilnosti u toku letnjeg semestra 2018/19. godine.


Stanislaw Staszic Univerzitet primenjenih nauka u Pili, Poljska

  1. Aleksandra Tosovic (STA)
  2. Milena Žuža (STT)

Na ovu odluku zaposleni mogu uložiti žalbu u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata na:
nmarkovic@megatrend.edu.rs.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: