Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universitatea de Vest din Timisoara u Temišvaru (Rumunija). Jovan Todosijević Bojana Radovanović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Sakarya University (Turska). Vojislava Labus Ivana Mirevska Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu Stanislaw Staszic u Pili (Poljska). Dragan Ćalović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for teaching) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu Stanislaw Staszic u Pili (Poljska). Tatjana Cvetkovski Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universita LUM Jean Monnet (Italija). Vesna Baltezarević Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universite Bordeaux Montaigne (Francuska). Petar Miljković Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku od četrnaest dana od dana…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu „1 Decembrie 1918“ u Alba Juliji (Rumunija). Nikola Mitić Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu…

  Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for teaching) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu „1 Decembrie 1918“ u Alba Juliji (Rumunija). Dragan Ćalović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Sakarya University (Turska) (https://www.ebs.sakarya.edu.tr/ ). Konkurs se raspisuje za sledeće pozicije: 2 mesta za mobilnost zaposlenih u cilju treninga (Staff mobility for training) Mobilnost se raspisuje…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Universita LUM Jean Monnet (Italija) (https://www.lum.it/ ). Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju: 1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju treninga (Staff mobility for training) Mobilnost…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: