erasmusplusMoje ima je Katarina Ivanov i student sam treće godine na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu. Moj program „Erazmus+“ mobilnosti bio je na Ekonomskom fakultetu, „Novog bugarskog univerziteta“ u Sofiji.

S obzirom na to da sam imala veliku želјu da studiram u inostranstvu, upoznam novu zemlјu, kulturu, nove lјude i da steknem nova znanja i iskustva, rešila sam da se kandidujem za „Erazmus+“ program mobilnosti. Odlučila sam da se kandidujem baš za ovaj Univerzitet, jer sam bila oduševlјena samim kampusom i programom koji nudi.

Po dolasku u Sofiju, bila sam ushićena, prepuna očekivanja. Profesori i kolege bili su tolerantni i puni razumevanja. Pomagali su mi oko prevoda, nudili su mi dodatne materijale na engleskom, ostajali bi nakon predavanja da mi dodatno objasne stvari koje nisam baš najbolјe rzumela. Bila sam dočekana i prihvaćena  kao gost. Moglo bi se reći da sam kao takva imala privilegije.

Studijski programi su tako organizovani da su dosta lakši u odnosu na one na mom matičnom fakultetu. Predavanja su tako raspoređena da ni u jednom trenutku nemate pritisak, imate dosta slobodnog vremena, koje možete da iskoristite i za učenje i za odmor. Studentske grupe su male, kao i na mom matičnom fakultetu, što daje mogućnost profesorima da se više posvete svakom studentu. Profesori gradivo izlažu na veoma dobar način, kroz  zanimlјive primere iz prakse, ne drže se striktno knjige,  tako da se gradivo može savladati mnogo efektivnije i lakše. Sama komunikacija sa profesorima je, može se reći, više prijatelјska nego formalna.

Kampus univerziteta je relativno nov i opremlјen je savremenom tehnologijom, uslovi su na visokom i zavidnom nivou. Sastoji se od dve zgrade, između kojih se nalaze parkovi, imaju čitaonice, biblioteku, kafiće, restorane, salu za rekreaciju, sportske terene, muzej itd.

Komunikacija  sa stranim studentima je zanimlјiva i jedinstvena. Mentalitet u Bugarskoj je jako sličan našem i lјudi su jako lјubazni. Studiranje u inostranstvu u velikoj meri širi naše profesionalne horizonte. Erazmus je zaista jedno nezaboravno i neponovlјivo iskustvo. To je jedan skup lјudi, otvorenih prema svetu oko sebe, otvorenih za nova znanja i poznanstva.

Došavši u Bugarsku shvatila sam koliko je zapravo bogato moje znanje. Koliko je kvalitetan naš eduktativni kadar i na kom nivou je naše obrazovanje. Pre svega, fond predavnja na Univerzitetu „Džon Nezbit“ je veći nego na „Novom bugarskom univerzitetu“. Predavanja su bila organizovana jednom nedelјno u  trajanju od sat i po vremena, a vežbe nisu bile organizovane ni iz jednog predmeta. Tako da je to, prema mom mišlјenju, velika prednost našeg Univerziteta. Takođe, ono što je nesporno kada je naš fakultet u pitanju jeste svakako komunikacija i odnos profesora i studenata, kao i uslovi i usluge koje se pružaju studentima. Slušajući iskustva drugih studenata sa njihovih univerziteta i shvatila sam da je naše obrazovanje na zaista visokom nivou, što nam daje veliku prednost, jer takvim predznanjem zaista je lako savladati novo gradivo.

Ovim putem želim da istaknem i pomoć i razumevanje koje mi je pruženo pri samom procesu prijavlјivanja u Odelјenju za međunarodnu saradnju. Oni otklanjaju sve nedoumice i pružaju maksimalnu podršku svim zainteresovanim studentima „Erazmus“ programa.

logo-medjunarodne-saradnje

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: