OBAVEŠTENJE O PRVOM ČASU PERSIJSKOG JEZIKA

Dragi studenti i građani,
Obaveštavamo Vas da predavanja iz kurseva persijskog jezika počinju 09. novembra 2018. godine.

Prvi čas persijskog jezika biće održan 09. novembra u Iranskom Kulturnom Centru sa početkom u 17
časova, na adresi Neznanog junaka 32.

Termini za naredne časove persijskog jezika biće naknadno postavljeni.

Cena kursa iznosi: 6.000 dinara.
Studenti Megatrend univerziteta uplate vrše na sledeći način:
Primalac
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd
Svrha uplate
Kurs persijskog jezika
Račun
105-37090-18

Ostali polaznici kursa o načinu plaćanja mogu se informisati u Iranskom Kulturnom Centru.
NAPOMENA: Molim da fotokopiju uplatnice dostavite službi za Međunarodnu saradnju Megatrend
univerziteta (Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd).
Za dodatne informacije obratiti se putem imejla: iraniancenter.megatrend@gmail.com, ili putem
telefona: 011 220 30 06, radnim danom od 9:00 do 16:00 časova.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: