Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavljena je ponuda stipendija Vlade Republike Koreje.

Stipendija je namenjena za postdiplomske (master i doktorske), postdoktorske studije, za 2019. godinu. Za ovu stipendiju se mogu prijaviti svi državljani Republike Srbije koji imaju završen prethodni nivo studija sa bilo kog fakulteta (za master – završene osnovne studije, za doktorat – završene master studije). Proces prijave je podeljen po fazama, od kojih je prva faza selekcije u ambasadi Republike Koreje u Srbiji, nakon čega prijave preuzima National Institute for International Education (NIIED), koji dalje vrši selekciju odabranih studenata. Dužina trajanja celog programa je 3 godine za master i 4 godine za doktorske studije.

Popunjenu dokumentaciju, odnosno prijavu, za ovaj program treba podneti ambasadi Republike Koreje na adresu:

Ambasada Republike Koreje

Miloša Savčića 4, 11000 Beograd

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: