Megatrend univerzitet obaveštava zainteresovane studente da je Kraljevina Tajland raspisala konkurs za master studije.

Rok za prijavu je 15. mart 2019. godine.

Prijave slati na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Nemanjina 22-26,

Sektora za visoko obrazovanje, krilo B,

  1. sprat, kancelarija br. 13,

Sa naznakom: Za konkurs: “Stipendije za Master studije Kraljevine Tajland“

Infrormacije o konkursu možete pronaći na sledećem linku:

http://www.tica.thaigov.net/main/en/relation/99237-TIPP-2019.html

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: