U skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa partnerskom institucijom Middle East Technical University u Ankari (www.metu.edu.tr) zaposleni na Univerzitetu “Džon Nezbit” mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA – staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana. U skladu sa pravilima Erazmus+ programa, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno. Prednost se daje naučnim oblastima ekonomija, menadžment i kompjuterske nauke.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
  2. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  3. Predlog plana aktivnosti tokom mobilnosti – STA (link)
  4. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)

Rok za dostavljanje prijava je 10. februar 2017. godine, do 12 časova.

Sva dokumenta možete poslati skenirana na international@naisbitt.edu.rs ili ih doneti lično u Odeljenje za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1, Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd), radnim danima od 14:00 do 16:00 časova. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011/220 3006 ili 011/220 3007.

Važne napomene:

  1. Plan aktivnosti predstavlja predlog aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.
  2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta “Džon Nezbit” vrši proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši procenu svih prijava u skladu sa Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih i dostavlja listu  nominovanih kandidata partnerskom univerzitetu.

Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu “Džon Nezbit”.

  1. Dodatne informacije:
  • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine. Detaljan termin se naknadno utvrđuje u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.
  • Pokriveni su putni troškovi i dnevnice (iznos zavisi od zemlje u kojoj se realizuje akademska mobilnost).

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: