U okviru programa međunarodne kreditne mobilnosti za nastavno osoblje ERAZMUS +, realizovanog kroz aktivnosti međunarodne saradnje Univerziteta Džon Nezbit, prof. dr Dragan Ćalović sa Fakulteta za kulturu i medije i Fakulteta za umetnost i dizajn, održao je predavanja na temu Umetnost zajednice i urbani prostori (Community art and urban spaces), na Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn, Poljska, u periodu od 6. do 10. aprila 2017. godine. Predavanja su izazvala veliku pažnju studenata i inicirala razgovore o ulozi umetnosti u unapređenju demokratskog društva, s posebnim osvrtom na poređenje poljskog i srpskog iskustva.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: