Zadovoljstvo nam je da najavimo 30. jubilarnu međunarodnu naučnu konferenciju „Ekonomski i društveni razvoj“, koja će se odrati 25. i 26. maja na Univerzitetu Megatrend u Beogradu. Konferencija se organizuje u saradnji Megatrend univerziteta (Srbija), Univerziteta Sjever (Hrvatska) i Fakulteta za menadžment Univerziteta u Varšavi (Poljska). Fokus ovogodišnje konferencije biće na promišljanju savremenih izazova u nacionalnim ekonomijama i biznisu, s posebnim osvrtom na razumevanje odnosa globalizacije i izazova modernog sveta, poziciju preduzeća u turbulentnom okruženju, te viđenje preduzetništva između kreativnosti i birokratije.

 

Konferencija je indeksirana u: WEB OF SCIENCE, EconLit, ProQuest, ECONBIZ.

Učešće na skupu za profesore i studente master i doktorskih studija Megatrend univerziteta je besplatno.

VAŽNI  DATUMI

  • Predaja apstrakta: 10.04.2018.
  • Obaveštavanje učesnika o prihvatanju apstrakta: 15.04.2018.
  • Predaja potpunog teksta za konferencijski zbornik: 05.05.2018.
  • Obaveštavanje učesnika o prihvatanju teksta: 08.05.2018.
  • Rana registracija: 10.05.2018.
  • Rok za registraciju: 15.05.2018.
  • Objavljivanje programa konferencije: 20.05.2018
  • Održavanje konferencije: 25-26.05.2018.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: