Zadovoljstvo nam je da najavimo 8. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, koji će se održati 19.05.2018. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

Nosilac organizacije simpozijuma je Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend univerzitet Beograd, u saradnji sa Ekonomskim institutom Univerziteta primenjenih nauka „Stanislav Staszic“ iz Pile, Poljska, Fakultetom ekonomskih nauka „1 december 1918“ Univerziteta Alba Iulia, Rumunija, Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS) i Slobodnom zonom Pirot a.d.

Svrha simpozijuma je povezivanje predstavnika naučne zajednice iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnika iz privrede, nevladinog sektora i različitih državnih institucija i upoznavanje sa rezultatima istraživanja i inovacijama u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa i zaštite životne sredine.

Radovi objavljeni u zborniku radova simpozijuma biće klasifikovani kao Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – kategorija M33, prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017).

Više informacija o simpozijumu je dostupno na sajtu fakulteta http://fmz.edu.rs/novi/konferencije_simpozijumi.php

Učešće na simpozijumu za profesore i studente master i doktorskih studija Megatrend univerziteta je besplatno!

 

Važni datumi:

Prijava rada i registracija: 31.01.2018.

Dostavljanje rada: 31.03.2018.

Obaveštenje o prihvatanju rada: 30.04.2018.

Uplata kotizacije (za autore sa drugih univerziteta i institucija): 06.05.2018.

Slanje programa simpozijuma učesnicima: 10.05.2018.

Održavanje simpozijuma: 19.05.2018.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: