Dvadeset petog i dvadeset šestog maja 2018. godine na Megatrend univerzitetu u Beogradu održana je 30. jubilarna međunarodna naučna konferencija „Ekonomski i društveni razvoj”. Konferencija se organizovala u saradnji Megatrend univerziteta (Srbija), Univerziteta „Sjever“ (Hrvatska) i Fakulteta za menadžment Univerziteta u Varšavi (Poljska). U središtu pažnje ovogodišnje konferencije bilo je promišljanje savremenih izazova u nacionalnim ekonomijama i biznisu, s posebnim osvrtom na razumevanje odnosa globalizacije i izazova modernog sveta, poziciju preduzeća u turbulentnom okruženju, te viđenje preduzetništva između kreativnosti i birokratije.

Skup je otvorila prof. dr Katarina Zakić, prorektor za međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta, istakavši značaj konferencije ne samo za domaćine, partnere i međunarodne učesnike, već i za širu društvenu zajednicu. Ona je izrazila zahvalnost zbog činjenice da je u radu konferencije učestvovalo više od 100 autora sa uglednih međunarodnih akadem skih institucija, sa ukupno 57 radova.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: