KURS PERSIJSKOG JEZIKA NA MEGATREND UNIVERZITETU

Megatrend univerzitet u Beogradu u saradnji sa Centrom za učenje persijskog jezika pri
Kulturnom centru ambasade Islamske Republike Irana u Beogradu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznika kurseva persijskog jezika u školskoj 2018/2019. godini, za sledeće nivoe znanja:

Nivo 1 (početni)
Nivo 2 (srednji)
Nivo 3 (viši)
Nivo 4 (napredni)

Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente
Megatrend univerziteta.
Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, kontakt- imejl i telefon, kratku biografiju i
informacije o nivou studija za koji se prijavljuje – početni, srednji, viši i napredni nivo.
Prijavljivanje traje do 31.10.2018. godine, a početak nastave planiran je za početak novembra.

Prijave slati na imejl adresu: iraniancenter.megatrend@gmail.com
Za sve bliže informacije obratiti se na telefon 066 894 02 87 , radnim danom od 9:00 do 16:00
časova.

Minimalan broj polaznika za održavanje kursa je 10.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: