Poziv za prijavu zaposlenih za nastavničku mobilnost (STA– staff mobility for teaching) u trajanju od 7 dana za stipendiranu mobilnost u okviru Programa Erasmus+ na Univerzitetu u Temišvaru – 2018/2019.

Pozivaju se zainteresovani da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“u letnjem semestru 2018/2019. godine na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (link).

Na konkurs se možete prijaviti do 18. novembra  2018. godine..

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Biografija(CV)
  2. Kopija Pasoša
  3. Minimum B2 znanje engleskog jezika

Potrebno je popuniti prijavni formular (link) ili ga možete lično popuniti u Odeljenju za Međunarodnu saradnju.

Sva dokumenta možete poslati skenirana na nmarkovic@megatrend.edu.rs ili ih doneti lično u Odeljenje za Međunarodnu saradnju (kancelarija br.1 Bulevar maršala Tolbuhina 8) radnim danima od 9 do 16 časova.

Važne napomene:

  • Plan aktivnosti predstavlja predlog aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.
  • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta Megatrend vrši proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši procenu svih prijava u skladu sa Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih i dostavlja listu  nominovanih kandidata partnerskom univerzitetu.

Dodatne informacije:

  • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2018/19. godine. Detaljan termin se naknadno utvrđuje u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.
  • Pokriveni su putni troškovi i dnevnice (iznos zavisi od zemlje u kojoj se realizuje akademska mobilnost).

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: