Dragi studenti,

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštava studente Megatrend univerziteta o mogućnosti dobijanja stipendije Ali-Merdan beg Topčubašev u akademskoj 2019/20. godini koja omogućava studiranje u Republici Azerbejdžan.

Stipendija obuhvata školarinu na „ADA“ univerzitetu, dok sve ostale troškove snose studenti.

Studiranje na osnovnim akademskim studijama podrazumeva sledeće studije:
1. Država i odnosi s javnošću
2. Pravo
3. Međunarodni odnosi
4. Poslovni menadžment
5. Ekonomija
6. Kompjuterske nauke
7. Komjuterski inženjering
8. Informacione tehnologije
Studiranje na magistarskim akademskim studijama podrazumeva sledeće studije:
1. Državna uprava
2. Međunarodni odnosi i diplomatija
3. Poslovni menadžment (zajednički program sa Maastriht školom menadžmenta iz Holandije, sticanje dvojne diplome)
4. Menadžment u obrazovanju

Rok za apliciranje je 5. april 2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete pogledati link „ADA“ univerziteta na: www.ada.edu.az

Kontakt osobe u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja: 011 3616 530

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: