U razgovorima sa delegacijom Kulturnog centra Irana, koju je predvodio direktor Mahdi Širazi, a u sastavu su bili prof. persijskog jezika Said Safari i gdin Mir Razavi, obostrano je izražen interes za daljim razvojem i unapređenjem saradnje sa Iranskim centrom u okviru Megatrend univerziteta.

Prof. dr Slobodan Pajović, prorektor za međunarodnu saradnju, upoznao je goste s aktivnostima koje su od osnivanja Centra 2016. godine do danas realizovane na našem univerzitetu. U tom smislu, razgovarano je o kulturnim aktivnostima, simpozijumima i drugim oblicima saradnje planiranim do kraja 2019. godine.

Posebna pažnja posvećena je mogućnosti da iranski studenti na osnovu bilateralnih sporazuma sa univerzitetima u svojoj zemlji pohađaju master i doktorske studije na Megatrendu.

U ime Saadi Fondacije, prof. Safari ponudio je, posebno studentima Megatrend univerziteta koji pohađaju kurs persijskog jezika, mogućnost odlaska u Teheran na jednomesečne letnje kurseve po veoma povoljnim uslovima: jednomesečni smeštaj, ishrana, intenzivna nastava persijskog jezika i ekskurzije u iznosu od 400 eura.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: