Treća sesija Megatrend foruma

ĐURO KORUGA O IZAZOVIMA ČETVRTE TEHNOLOŠKE REVOLUCIJE

Na trećoj sesiji Megatrend foruma, akademske tribine na našem univerzitetu posvećene razmatranju aktuelnih društvenih i naučnih izazova, govorilo se o četvrtoj tehnološkoj revoluciji i nanotehnologijama. Besednik je bio prof. Đuro Koruga, svetski afirmisan inovator i pionir u oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva.

U najvećoj sali Megatrendovog zdanja na Novom Beogradu, Amfiteatru 1, koja je bila ispunjena skoro do poslednjeg mesta, prisutne je na početku pozdravio prof. dr Miodrag Jevtić, rektor, a potom su stvaralačku biografiju uglednog gosta skicirali profesori dr Slobodan Pajović i dr Vojkan Zorić.

Rektor Jevtić naglasio je kako naš univerzitet ovom tribinom, i drugim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, želi – u skladu sa svojom društvenom odgovornošću – da podupre napore da se o izazovima daljeg razvoja razgovara transparentno, javno i demokratski, te da se nagomilani obrazovni, naučni i drugi problemi rešavaju radom, učenjem i razmicanjem granica saznanja. On je podsetio na dve prethodne sesije, čije su teme izazvale dodatnu pozornost naučne i šire javnosti.

Sudeći prema onome što su publici saopštili profesori Pajović i Zorić, profesor Koruga spada u sam vrh svetskih pionira primene novih tehnologija u medicini i drugim oblastima života. Reč je o gostujućem profesoru na najuglednijim svetskim univerzitetima u SAD, Velikoj Britaniji, Japanu, Kini, Francuskoj, Finskoj, Koreji itd. Prof. Koruga je učesnik prve svetske konferencije o nanotehnologijama, održane još 1993. godine. Autor je niza epohalnih patenata i velikog broja naučnih radova objavljenih u prestižnim svetskim časopisima. Osnivač je prve nanolaboratorije na Beogradskom univerzitetu, kao i Katedre za biomedicinsko inženjerstvo. Osim niza drugih priznanja, u prošloj, 2018 godini pobednik je u takmičenju Svetske organizacije za intelektualnu svojino (WIPO) u konkurenciji pojedinaca i institucija iz 70 zemalja.

U svom predavanju na Megatrend forumu, prof. Koruga detaljno je govorio o učinku prethodne tri tehnološke revolucije i četvrtoj, koja je na pomolu. ‘’Ljudska znanja su inicijalni preduslov za promene strukturalnog ustrojstva tehnoloških revolucija’’, rekao je prof. Koruga, založivši se za izmenu ugla gledanja na nauku, u kojoj se rutinski ljudski rad sve više zamenjuje mašinskim. Osim stručnih tehnoloških znanja, nova naučna paradigma zahteva i adekvatno društveno okruženje, koje podrazumeva odgovarajuću ekonomsku i organizacionu podršku. Besednik je, naslanjajući se na Lajbnicov stav o čovekovom zdravlju, zaključio da se ono danas lakše može očuvati uz pomoć najnovijih tehničkih otkrića i pomagala. ‘’Medicina bez tehnike je nemoćna, kao što je i tehnika bez medicine slepa’’, rekao je prof. Koruga.

Naš gost govorio je i o veštačkoj inteligenciji, neuronskim mrežama, simetriji kao osnovi za razumevanje prirode, potom o vezama između umetnosti i tehnike, o spajanju klasične i kvantne fizike, o kosmičkim letovima kao najavi pete tehnološke revolucije, o sistemima manipulisanja po načelu ‘’atom po atom’’, o kodiranoj stvarnosti koju je ponekad teško razumeti, i drugim zanimljivim temama.

Prof. Koruga odgovorio je i na nekoliko izazovnih pitanja studenata Megatrenda i gostiju, među kojima su bili i ugledni naučnici i javni radnici, između ostalog i akademici Ljubiša Rakić (SANU) i Jovan Šetajčić (ANURS).

Blagodareći profesoru Korugi na predavanju, rektor Jevtić uručio mu je na kraju tribine zahvalnicu i poziv na nove susrete i razgovore na aktuelne društvene i naučne teme.

Snimio M. Rajković Kaktus

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: