Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for teaching) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Amasya Univerzitetu u Amasiji (Turska). Dragan Ćalović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u roku…

Pozivaju se zaposleni profesori da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Amasya Univerzitetu u Amasiji (Turska) (www.amasya.edu.tr). Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju: 1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju održavanja nastave (Staff mobility for teaching) Mobilnost se raspisuje za trajanje od sedam dana, uključujući put…

Pozivaju se studenti da se prijave za učešće u programu stipendirane mobilnosti Erasmus+ za studiranje u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Alma Mater Europaea – European Centre, Maribor (Slovenia) (https://en.almamater.si/ ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master studija (razmena u trajanju od 1 semestra). Konkurs se raspisuje za dve pozicije u…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Alma Mater Europaea – European Centre, Maribor (Slovenija) (www.en.almamater.si ). Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju: 1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju održavanja nastave (Staff…

Pozivaju se zaposleni profesori, kao i službenici sektora koji pripadaju domenu međunarodne saradnje, da se prijave za učešće u programu mobilnosti Erasmus+ u zimskom semestru školske 2020/2021. godine na Universite Bordeaux Montaigne (Francuska) (https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html ). Konkurs se raspisuje za sledeću poziciju: 1 mesto za mobilnost zaposlenih u cilju treninga (Staff mobility for training) Obe mobilnosti…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universitatea de Vest din Timisoara u Temišvaru (Rumunija). Jovan Todosijević Bojana Radovanović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Sakarya University (Turska). Vojislava Labus Ivana Mirevska Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu Stanislaw Staszic u Pili (Poljska). Dragan Ćalović Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for teaching) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Univerzitetu Stanislaw Staszic u Pili (Poljska). Tatjana Cvetkovski Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predviđenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih, komisija objavljuje spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti (Staff mobility for training ) u toku zimskog semestra 2020/2021. godine, na Universita LUM Jean Monnet (Italija). Vesna Baltezarević Na ovu odluku prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu u…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: