imageInovativne istraživačke doktorske studije pod nazivom „Ekonomija i menadžment prirodnih resursa” organizuju Univerzitet LUM Jean Monnet u Bariju (Italija), Univerzitet Džon Nezbit u Beogradu (Srbija) i Univerzitet China Tree Gorges (Kina) u cilju promovisanja aktuelne debate na temu prirodnih resursa, ohrabrujući interkulturni dijalog koji je u središtu sadašnje i buduće globalizacione dinamike.

Ovaj međunarodni doktorat je dizajniran za visoko kvalifikovane i motivisane studente koji žele da steknu istraživačke i analitičke veštine u menadžerskim i poslovnim disciplinama koje se odnose na održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima. Program pruža studentima jake metodološke osnove i mogućnost implementiranja istaživačkih projekata u poslovnim disciplinama, sa naročitim fokusom na upravljanje životnom sredinom.

Program je struktuiran kao kombinacija predavanja, projekata na terenu, istraživačkog staža na medjunarodnim univerzitetima i interakciji sa profesorima i naučnicima. Namenjen je studentima koji traže posao u akademskim krugovima kao i onima koji žele da rade van univerziteta, kao preduzetnici i menadžeri u različitim industrijama, kao i profesionalni konsultanti.
Direktor ovog Medjunarodnog doktorata je profesor Angeloantonio Russo sa Univerziteta LUM Jean Monnet (Italija).
Odlično poznavanje engleskog jezika je bitan preduslov za prijem na doktorat. Trajanje doktorata je 3 godine a Univerzitet Džon Nezbit obezbeđuje jednu stipendiju u vidu plaćene školarine. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/220-3006.

Rok za prijavu kandidata je 23. septembar 2016.

Zainteresovani kandidati mogu preuzeti zvanično saopštenje i prijavni formular.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: