logo-medjunarodne-saradnje

Odeljenje za međunarodnu saradnju u skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa partnerskom institucijom Powislanski College u Kvidzinu, Poljska (www.psw.kwidzyn.edu.pl) poziva nastavno osoblje Univerziteta “Džon Nezbit” da se prijave za:

  • nastavničku mobilnost (STA – staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana. U skladu sa pravilima Erazmus+ programa, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno. Prednost se daje ekonomskim naukama.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
  2. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  3. Plan aktivnosti tokom mobilnosti – STA (link za dokument)
  4. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)

Rok za dostavljanje prijava je 12. decembar 2016. godine, do 12 časova.

Sva dokumenta možete poslati skenirana na international@naisbitt.edu.rs ili ih doneti lično u Odeljenje za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1, Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd), radnim danima od 09:00 do 16:00 časova. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011/220 3006 ili 011/220 3007.

Važne napomene:

  1. Plan aktivnosti predstavlja predlog aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.
  2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta “Džon Nezbit” vrši proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši procenu svih prijava u skladu sa Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih i dostavlja listu  nominovanih kandidata partnerskom univerzitetu.

Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu “Džon Nezbit”.

  1. Dodatne informacije:
  • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2016/17. godine. Precizan termin se naknadno utvrđuje prema dogovoru sa partnerskom institucijom.
  • Pokriveni su putni troškovi i dnevnice (iznos zavisi od zemlje u kojoj se realizuje akademska mobilnost).

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: