Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u zimskom semestru 2017/2018. na Univerzitetu u Ankari (Middle East Technical University, www.metu.edu.tr). Studijske oblasti dostupne studentima Džon Nezbit Univerziteta na engleskom jeziku su: poslovne studije, ekonomija i kompjuterske nauke. Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci). Studijsku ponudu Univerziteta u Ankari možete pogledati na  https://catalog.metu.edu.tr/ .

Na konkurs se možete prijaviti do 12. juna 2017. godine, do 12 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu studenata:

• Prijavni formular (link)
• Predlog plana studija (link)
• Uverenje o položenim ispitima
• Potvrda sa fakulteta da ste redovan student
• Potvrda o poznavanju engleskog jezika od profesora – koristiti formular u prilogu (link)
• Kopija pasoša

Sva dokumenta poslati skenirano Odeljenju za međunarodnu saradnju na erasmus@naisbitt.edu.rs sa naznakom “Prijava za program mobilnosti – Turska”.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011/220 30 06 ili možete doći do nas od utorka do petka, od 14:00 do 16:00 časova (Bulevar maršala Tolbuhina br. 8, kancelarija broj 1).

NAPOMENA:

Studenti prvih godina osnovnih akademskih studija ne mogu učestvovati u programu mobilnosti.

Sva neophodna dokumenta dostavljate na srpskom jeziku. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata na engleski jezik, a ukoliko to bude neophodno, mi ćemo vas naknadno obavestiti.

Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta koje bi želeo da pohađa u periodu mobilnosti, a koja će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju). U izboru predmeta koje student želi da sluša u toku mobilnosti, potrebno je da sakupi najmanje 20, odnosno najviše 30 ESPB.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: