Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje imena kandidata koji su odabrani za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ tokom zimskog semestra akademske 2017/2018. godine.

Una Vasović, Geoekonomski fakultet, 3. godina studija

Na listi čekanja se nalazi sledeći kandidat i njemu će biti odobrena stipendija ukoliko partnerski univerzitet iz Ankare odobri još jedno finansiranja.

Mihajlo Milojković, Fakultet za kompjuterske nauke, 2. godina studija

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: