Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u zimskom semestru 2018/2019. na Univerzitetu Povislanski u Kvidzinu (https://psw.kwidzyn.edu.pl/ ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci) sa Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta.

Na konkurs se možete prijaviti do 28. juna 2018. godine, do 12 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu studenta:
• Prijavni formular (link)
• Predlog plana studija (link)
• Kopija pasoša
• Lista položenih ispita
• Potvrda sa fakulteta da ste redovan student
• Potvrda o poznavanju engleskog jezika (nivo B1) ili preporuka od profesora engleskog sa matičnog fakulteta.

Sve relevantne informacije, vezane za razmenu studenata, možete pronaći putem linka: https://psw.kwidzyn.edu.pl/psw-wspolpraca/erasmus/student.html

Sva dokumenta poslati skenirano Odeljenju za međunarodnu saradnju na international@naisbitt.edu.rs i erasmus@naisbitt.edu.rs  sa naznakom “Prijava za program mobilnosti – Kvidzin”. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011/220 30 06 ili možete doći do nas utorkom, od 14:00 do 16:00 časova (Bulevar maršala Tolbuhina br. 8, kancelarija broj 1).

NAPOMENA:
Studenti prve godine osnovnih akademskih studija ne mogu da se prijave na konkurs za razmenu.

Sva neophodna dokumenta dostavljate na srpskom jeziku. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata na engleski jezik, a ukoliko to bude neophodno, mi ćemo vas naknadno obavestiti.

Predlog plana studija (u ovoj fazi prijave kandidat navodi listu predmeta koje bi želeo da pohađa u periodu mobilnosti, a koja će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Ugovora o učenju. U izboru predmeta koje student želi da sluša u toku mobilnosti, potrebno je da sakupi najmanje 20, odnosno najviše 30 ESPB.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: