Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na

Univerzitetu u Plocku (Poljska)

 

U skladu sa potpisanim institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa partnerskom institucijom The State University of Applied Sciences in Plock, Poljska (http://www.pwszplock.pl/en/home-page/ ), zaposleni na Megatrend univerzitetu mogu se prijaviti za:

 • nastavničku mobilnost (STA– staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana. U skladu sa pravilima Erazmus+ programa, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
 • Mobilnost za zaposlene (STA– staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana. Program je otvoren za zaposlene u Službi međunarodne saradnje i službama koje sarađuju sa partnerskim institucijama.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
 2. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 3. Plan aktivnosti tokom mobilnosti – STA (link na dokument u prilogu)
 4. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)

Rok za dostavljanje prijava je 16. oktobar 2018. godine, do 12 časova.

Sva dokumenta možete poslati skenirana na international@naisbitt.edu.rs ili ih doneti lično u Odeljenje za međunarodnu saradnju (kancelarija br. 1, Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd), radnim danima od 09:00 do 16:00 časova. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011/220 3006 ili 011/220 3007.

Važne napomene:

 1. Plan aktivnosti predstavlja predlog aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.
 2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta Megatrend vrši proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši procenu svih prijava u skladu sa Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenihi dostavlja listu  nominovanih kandidata partnerskom univerzitetu.

Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu Megatrend.

 1. Dodatne informacije:
 • Mobilnost će se realizovati u zimskom semestru 2018/19. godine. Detaljan termin se naknadno utvrđuje u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.
 • Pokriveni su putni troškovi i dnevnice (iznos zavisi od zemlje u kojoj se realizuje akademska mobilnost).

 

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: